HULPVERLENING

Bij veel evenementen wordt de organisatie door de gemeente verplicht eerste hulpverleners in te schakelen. Ook bij evenementen waarvoor deze verplichting niet geldt, kan het zeer aan te raden zijn om gediplomeerde eerste hulpverleners aanwezig te laten zijn.

Regelmatig bereiken ons verzoeken om assistentie te verlenen bij evenementen, zoals sportevenementen, wandeltochten, concerten en wijkfeesten. Deze EHBO assistentie wordt verleend door een aantal van onze leden die zich als vrijwillig(st)er hebben opgegeven. Deze mensen hebben een ruime ervaring, beschikken over verbandmateriaal en besteden een gedeelte van hun vrije tijd aan de EHBO.

Bij onze vereniging is het mogelijk eerste hulpverlening voor evenementen aan te vragen. Voor het aanvragen van hulpverlening of meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze coördinator hulpverlening Henk Eggink, door te mailen naar h.eggink@ehbo-arnhemzuid.nl. U kunt eventueel ook telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 06-23997505.

Om organisatorische redenen wordt u verzocht de hulpverlening tijdig aan te vragen, bij voorkeur minimaal vier weken voor aanvang van het evenement.

Overzicht evenementen waarvoor reeds hulpverlening is aangevraagd:

Datum Tijdstip Evenement Locatie

3-9-2022

14:00-23:00 Molenpop Molen de Hoop – Elden
20-9-2022 18:30-20:30 Avondvierdaagse Sportpark Rijkerswoerd
21-9-2022 18:30-20:30 Avondvierdaagse Sportpark Rijkerswoerd
22-9-2022 18:30-20:30 Avondvierdaagse Sportpark Rijkerswoerd
23-9-2022 18:30-20:30 Avondvierdaagse Sportpark Rijkerswoerd