BEGINNERS

Onze EHBO opleiding voor het Diploma Eerste Hulp wordt gecertificeerd door het Oranje Kruis. Dat betekent dat het diploma wordt afgenomen door een team dat door het Oranje Kruis wordt vastgesteld. Tijdens de lessen wordt aan de hand van een ongevalssituatie, die gespeeld wordt door een  lotusslachtoffer, de cursisten opgeleid om zelfstandig eerste hulp te kunnen verlenen bij een ongeval of acute stoornis.

Deze opleiding beslaat meestal 11 lessen van twee uur, gevolgd door een examen. In de kosten zijn de examenkosten, het EHBO boek, oefenmateriaal en het lidmaatschap van de vereniging inbegrepen. De beginnerslessen kosten 200 euro en is bij sommige ziektekosten verzekeringen gedeeltelijk terug te vragen. Dit Diploma is twee jaar geldig en vervalt wanneer men geen herhalingslessen (meer) volgt!

Onze eerstvolgende beginnerscursus zal bij voldoende aanmeldingen starten in oktober 2019. De lessen vinden plaats op dinsdagen van 19:30 tot 21:30 uur.Onder het kopje “inschrijven lessen” vindt u het inschrijfformulier!

De onderwerpen van de beginnerslessen zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Hieronder vindt u een overzicht van de lessen die worden gegeven en de competenties die aan de diverse lessen zijn verbonden. op dit moment wordt nog gewerkt aan het definitieve lesschema, dus de volgorde kan nog iets veranderen.

Les  Datum  Onderwerpen /
Bladzijden 27e druk
Handelingen / competentiepunten
1 22 oktober 2019 Inleiding en kennismaken.
Deel 1: Eerste hulp: de eerste schakel in de hulpverlening.
Deel 2 : Voorkom (meer) slachtoffers.
Deel 3: Verleen verantwoorde eerste hulp tot en met 3.4.
Blz. 11 t/m 35
Benaderen van een bewusteloos slachtoffer, draaien en ademhaling controleren. Hevig bloedverlies stelpen.
Verplaatsen van een slachtofferCompetentiepunten
1, 2, 16
2 29 oktober 2019 3.5.
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling.
Blz. 36 t/m 47

Beademen van baby’s en kinderen. Reanimeren en AED aansluiten bij volwassenen, alleen en met twee hulpverleners

Competentiepunten
2, 3, 4

3 12 november 2019 3.5
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
Reanimatie van drenkelingen en kinderen.
Blz. 36 t/m 47

Reanimeren bij kinderen en volwassenen met behulp van de AED en gelaatsdoekjes

Competentiepunten
2, 3, 4

4 19 november 2019 3.6 – 3.8.1
Bewusteloos en normale ademhaling.
Mogelijk wervelletsel.
Luchtwegbelemmering.
Borstletsel.
Blz. 48 t/m 60
Stabiele zijligging.
Hoofd vasthouden.
Verslikking bij kinderen en volwassenen.
Voorwerp uit mond verwijderen.
Borstletsel afdekken.Competentiepunten
1, 2, 3
5 26 november 2019 3.8.2 – 3.8.5
Ziekten met gevolgen voor de ademhaling.
Letsels en ziekten met gevolgen voor de circulatie.
Letsels met gevolgen voor het bewustzijn.
Blz. 61 t/m 71
Herkennen van en hulp verlenen bij astma aanval, hyperventilatie, shock, schedel- en hersenletsel, hartklachten en elektriciteitsletsels.
Aanleggen van wonddrukverband en traumazwachtel.
Handverband.Competentiepunten
1, 2, 3, 5, 6, 13
6 10 december 2019 3.8.5 – 3.9.1
Letsels en ziekten met gevolgen voor het bewustzijn.Blz. 72 t/m 88

Herkennen van en hulp verlenen bij: onderkoeling, warmteletsels, vergiftiging, epilepsie, koortsstuipen, hersenvliesontsteking, problemen met de bloedsuiker, beroerte en flauwte.

Competentiepunten
1, 2, 3, 14, 15

7 17 december
2019
3.9.2 – 3.9.3
Wonden, brandwonden, giftige stof op de huid of in de ogen, bevriezing.
Letsels van armen en benen.Blz. 89 t/m 107
Herkennen welke wonden door een arts moeten worden gezien.
Afdekken van wonden met niet verklevend gaas, pleister, hechtstrips, vingerbob.
Aanleggen van drukverband aan de voet en hand en afdekken van open botbreuk.Competentiepunten
7, 8, 9, 10, 11, 12, 17
8 14 januari 2020 3.9.3 – 3.9.5
Letsels van armen en benen.
Letsels aan oog, oor, neus en mond.
Steken en beten.Blz. 107 t/m 116
Herhalen verbinden wonden en kneuzingen, onbeweeglijk houden bij breuken.
Herhalen handelingen en reanimatie van kind en volwassene.Competentiepunten
7, 9, 10, 17
9 21 januari 2020 3.9.6
Ziekteklachten en kinderziektenBlz. 117 t/m 120
Alle handelingen en verbanden herhalen en beoefenen
10 28 januari 2020 Hele boek Alle handelingen en verbanden herhalen en beoefenen
11 11 februari
2020

Proefexamen met behulp van meerdere lotusslachtoffers

Hele boek

Eerste hulp verlenen aan een slachtoffer dat een letsel of ziekte speelt, reanimeren etc.
12 18 februari 2020

 Examen

Hele boek

Zelfstandig eerste hulp verlenen!

Indien blijkt dat we de stof sneller kunnen doornemen en de handelingen sneller kunnen aanleren, kan het examen eerder worden aangevraagd!

Wanneer je een les niet kunt volgen, geef dit dan door aan Marja Cobben op 06-20123614 of via m.cobben@ehbo-arnhemzuid.nl