GEVORDERDEN

Wanneer men het Diploma Eerste Hulp heeft behaald, kan men in de lessen voor de gevorderden de opgedane kennis bijhouden en uitbreiden en zo het Diploma geldig houden. Er wordt in meerdere groepen gewerkt met een kaderinstructeur en een lotusslachtoffer waarbij zelfstandig aan het slachtoffer eerste hulp wordt verleend. Hierdoor wordt er door iedereen weer de opgedane kennis opgefrist en de handelingen herhaald. Soms worden er meer slachtoffers uitgenodigd van een lotuskring om een oefening na te kunnen spelen. Om deze lessen te kunnen volgen moet men lid zijn van de vereniging. Een lidmaatschap kost 35 euro per jaar. Wanneer men voldoet aan de gestelde eisen (voldoende competent is) krijgt men elke twee jaar een verlenging van het Diploma.

Het is ook mogelijk dat er een lezing wordt gehouden over relevante EHBO onderwerpen.

Zie voor de data en de onderwerpen onderstaande tabel.

Kom je van een andere vereniging en wil je, jezelf aanmelden bij onze vereniging vul dan het aanmeldingsformulier in onder het kopje “inschrijven lessen”! Wij zullen dan wel vragen om je competenties van het afgelopen jaar mee te sturen opdat we kunnen beoordelen of je Diploma na twee jaar weer verlengd kan  worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de lessen die dit seizoen (van oktober 2022-april 2023) worden gegeven en de competenties die aan de diverse lessen zijn verbonden. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de precieze onderwerpen en competentiepunten per les en de onderwerpen zijn nog onder voorbehoud. Zodra de definitieve indeling bekend is, zal dit gepubliceerd worden op de site. De lessen zijn in principe iedere eerste dinsdag van de maand van 19:30 tot 21:30 uur.

Les  Datum  Onderwerpen Competentiepunten
1 4 oktober 2022

Gezamenlijke seizoensstart

Stoornissen in bewustzijn, oorzaken en gevolgen

 1, 2, 3 en 18
2 1 november 2022 Koude letsels, brandwonden, ademhalingsproblemen, elektriciteitsletsels  1, 3, 7, 8, 9, 10 en 13
3 6 december 2022 Allerlei letsels door  vuurwerk met behulp van de examenseries  1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 17 en 18
4 10 januari 2023 Van kleine wond tot levensbedreigende bloeding  1, 5, 6, 7, 16, 17 en 18
5 7 februari 2023 Ongeval/situaties met een verlaagd bewustzijn  1, 2, 3, 10 en 18
6 7 maart 2023 Kleine ongevallen en vergiftiging via huid, ademweg en spijsvertering en ALV  1, 2, 3, 12 en 16
7 4 april 2023 Letsels door warmte, stop de bloeding met behulp van de examenseries  1, 2, 5, 6, 7, 15, 17 en 18

De meeste competentiepunten worden niet in een les helemaal behandeld, maar komen meerdere keren terug. Probeer zo veel mogelijk lessen te volgen, zodat je alle handelingen zo goed mogelijk blijft beheersen.

De reanimatielessen voor de gevorderden kunnen worden gevolgd op onderstaande data. Elke gevorderde moet minimaal 1 les per jaar volgen. Voor deze lessen moet je je ieder jaar opnieuw inschrijven, dit kan tijdens de herhalingslessen of per mail naar m.cobben@ehbo-arnhemzuid.nl. Dit jaar zal er ook een introductie ‘stop de bloeding’ bij de reanimatielessen worden behandeld, waardoor de les een half uurtje langer kan duren dan gebruikelijk.

les  Datum  Onderwerpen Competentie punten
1 11 oktober 2022 reanimatieles m.b.v. AED 4
2 18 oktober 2022 reanimatieles m.b.v. AED 4
3 8 november 2022 reanimatieles m.b.v. AED 4
4 15 november 2022 reanimatieles m.b.v. AED 4
5 22 november 2022 reanimatieles m.b.v. AED 4