KINDER-EHBO

In de cursus Eerste Hulp aan Kinderen worden (jonge) ouders of gastouders opgeleid tot het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen dat wordt uitgegeven door het Oranje Kruis. Deze cursus wordt vooral gevolgd door ouders of grootouders die snel willen kunnen handelen wanneer er iets gebeurt met hun kind of kleinkind. En natuurlijk gastouders en medewerkers van gastouderbureaus die moeten voldoen aan de eisen die de wet tegenwoordig stelt.

Deze cursus kost 90 euro en wordt gegeven in 6 avonden. Gedurende de cursus wordt getest of de opgedane kennis en vaardigheden voldoende zijn. Het behaalde certificaat is twee jaar geldig en vervalt wanneer men geen herhalingslessen (meer) volgt. De cursus wordt afgesloten met een toets.

Kijk voor het aanmeldingsformulier onder het kopje “inschrijven lessen”.

Deze cursus wordt in het voorjaar georganiseerd. De eerstvolgende cursus zal bij voldoende animo starten in maart 2019.

De data staan in onderstaande tabel.
Zodra een definitief overzicht bekend is van de lessen die dit seizoen worden gegeven en de de definitieve lesstof bekend is, zullen deze nog aangepast worden in onderstaande tabel. Op dit moment wordt nog hard aan de definitieve opzet gewerkt, onderstaande onderwerpen kunnen dus nog wat veranderen.

De lessen van de cursus:

Les  Datum  Onderwerpen Lesstof
1 19 maart 2019 Kind en omgeving/preventie
Kindermishandeling
5 belangrijke punten
Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen in de ademhaling
Blz. 12 t/m 20
Blz. 34 t/m 35
Blz. 21 t/m 25
Blz. 38 t/m 42
Blz. 43 t/m 50
2 26 maart 2019 Verbanden
Ernstige bloedingen / Shock
Uitwendige wonden
Brandwonden
Elektriciteitsletsel
Kneuzing/Verstuiking
Botbreuk en ontwrichting

 

Blz. 102 t/m 107
Blz. 61 t/m 64
Blz. 68 t/m 72
Blz. 73 t/m 75
Blz. 76 t/m 77
Blz. 78 t/m 85
3 9 april 2019 Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen in de ademhaling
Verdrinking
Reanimatie
Blz. 51 t/m 60
4 16 april 2019 Oog-, neus-, oor- en tandletsel
Oververhitting, onderkoeling en bevriezing
Giftige stoffen, steken en beten
Blz. 86 t/m 99
5 23 april 2019 Toets Hele boek